RAČUNOVODSTVO dr. Bubić (6 ECTS bodova)

Rad po testovima dr Bubić garancija je uspješnog savladavanja gradiva.
Sve ispitne primjere dobivate već na prvom satu instrukcija.